Program:"Wyszukiwarka schematów RTV (5 MB)

ver.1.03 - Freeware 
dla Windows 9x/2000/Me/Xp
autor:
SoftDarek

Opis:
 Program do katalogowania schematów RTV. W skład wchodzi baza danych zawierająca ponad 53200 rekordów. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie właściwego schematu na podstawie wykazu układów scalonych występujących w danym modelu sprzętu RTV. Sam program nie zawiera schematów, a tylko dane ułatwiające zidentyfikowanie chassis, który pasuje do szukanego modelu sprzętu, a który często jest dostępny pod inną nazwa.

Program można aktualizować o dane z posiadanych schematów i edytować istniejące dane.
Jeśli poszukujesz schematu do telewizora zajrzyj na moją stronę: Schematy tv  umieściłem tu kilkanaście najpopularniejszych schematów.Instalacja:   

Skopiuj archiwum z plikami instalacyjnymi (5 MB)  icbaza.zip

Pobrany plik rozpakuj do tymczasowego katalogu z którego uruchomisz instalację.
Kliknij plik setup.exe aby rozpocząć instalację. W trakcie jej trwania instalator zapyta o katalog do którego ma zainstalować program, należy postępować zgodnie z podpowiedziami programu instalacyjnego.
Po instalacji we wskazanym przez nas katalogu pojawią się pliki programu:
BazaIc.exe - główny plik uruchamiający program
BazaIc.hlp - plik pomocy
BazaIc.cnt - spis tematów pomocy
Ic.dbf - baza danych o układach (nie edytować bezpośrednio)
Ic.mdx - baza układów (nie edytować bezpośrednio)
Typ.dbf - baza danych o kategoriach (nie edytować bezpośrednio)
Typ.dbt - baza kategorii (nie edytować bezpośrednio)
Typ.mdx - baza kategorii (nie edytować bezpośrednio)
Jeśli nie był wcześniej instalowany sterownik baz danych, DBE Administrator to po instalacji pojawi się też w panelu sterowania.
Aplikacja będzie uruchamiana przez skrót w menu Start lub na pulpicie.
Standardowo będzie możliwość usunięcia programu przez uninstal dostępny w panelu sterowania, w dziale: dodaj, usuń programy.

Obsługa programu:
Główne okno programu przeznaczone jest do przeglądanie danych , sortowania i wyszukiwania. Edycja danych odbywa się w osobnym oknie, więc nie ma możliwości przypadkowego ich skasowania. 
Na dolnej belce statusu, po najechaniu myszką na przyciski lub inne elementy okna programu, pojawiają się podpowiedzi i objaśnienia. Aby sortować dane w kolumnach trzeba kliknąć tytuł odpowiedniej kolumny. Dodatkowo opcje sortowania są dostępne przez menu główne i podręczne. Menu podręczne wywołuje się prawym przyciskiem myszy na obszarze okna programu.

Kliknięcie na wybranym rekordzie w tabeli, przenosi nas do okna z wykazem układów w danym modelu. Przycisk Powrót przełącza z do okna głównego.
Aby zawężać ilość widocznych rekordów można wybrać z listy rozwijanej konkretną kategorię sprzętu. 
Nie jest też istotna wielkość liter. Aby odszukać producenta lub dany model sprzętu, wystarczy wprowadzić początkowe litery nazwy.
W menu Pomoc zawarte są informacje o programie. Pomoc kontekstowa pojawia się po naciśnięciu na klawiaturze F1

Edytowanie danych:
Do okna edycji bazy danych wchodzi się przyciskiem Edycja lub z menu. Tylko w tym oknie możliwa jest edycja danych. Zabezpiecza to dane przed przypadkowym skasowaniem.

Okno edycji podzielone jest na dwie części. Dolna część służy do wprowadzania nowych danych, a górna do edycji istniejących.
Aby wprowadzić nowe dane należy w dolnej części wypełnić okienka edycyjne. Z listy rozwijanej wybiera się kategorię sprzętu, pozostałe dane wypełnia się po uprzednim wstawieniu kursora. Naciśnięcie przycisku Dodaj rekord powoduje przepisanie danych do bazy. Przycisk Usuń rekord wyświetla komunikat z pytaniem o potwierdzenie i usuwa wskazany rekord z bazy.

Przy wpisywaniu układów z tego samego modelu wystarczy wypełniać tylko to jedno okienko i przyciskiem Dodaj rekord wprowadzać kompletne rekordy.
Przy zmianie modelu okienka edycyjne czyści się przyciskiem Wyczyść
Aby korygować istniejące dane należy kliknąć przycisk Edycja w górnej części okna, tabela umożliwia wtedy edycję. Zatwierdzenie komórki następuje po przejściu do następnej lub przyciskiem Zatwierdź edycję na nawigatorze tabeli. 

informacje

Dane do bazy pobrano  ze strony http://freeware.info.pl/schematy.html

Copyright: © SoftDarek 2000  
mój e-mail :


 
 

Serwis Naprawy Telewizorów

polecamy: Kancelaria Adwokacka