Program:"Wyszukiwarka schematów RTV (5 MB)

ver.1.03 - Freeware 
dla Windows 9x/2000/Me/Xp
autor:
SoftDarek

Opis:
 Program do katalogowania schematów RTV. W skład wchodzi baza danych zawierająca ponad 53200 rekordów. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie właściwego schematu na podstawie wykazu układów scalonych występujących w danym modelu sprzętu RTV. Sam program nie zawiera schematów, a tylko dane ułatwiające zidentyfikowanie chassis, który pasuje do szukanego modelu sprzętu, a który często jest dostępny pod inną nazwa.

Program można aktualizować o dane z posiadanych schematów i edytować istniejące dane.
Jeśli poszukujesz schematu do telewizora zajrzyj na moją stronę: Schematy tv  umieściłem tu kilkanaście najpopularniejszych schematów.Instalacja:   

Skopiuj archiwum z plikami instalacyjnymi (5 MB)  icbaza.zip

Pobrany plik rozpakuj do tymczasowego katalogu z którego uruchomisz instalację.
Kliknij plik setup.exe aby rozpocząć instalację. W trakcie jej trwania instalator zapyta o katalog do którego ma zainstalować program, należy postępować zgodnie z podpowiedziami programu instalacyjnego.
Po instalacji we wskazanym przez nas katalogu pojawią się pliki programu:
BazaIc.exe - główny plik uruchamiający program
BazaIc.hlp - plik pomocy
BazaIc.cnt - spis tematów pomocy
Ic.dbf - baza danych o układach (nie edytować bezpośrednio)
Ic.mdx - baza układów (nie edytować bezpośrednio)
Typ.dbf - baza danych o kategoriach (nie edytować bezpośrednio)
Typ.dbt - baza kategorii (nie edytować bezpośrednio)
Typ.mdx - baza kategorii (nie edytować bezpośrednio)
Jeśli nie był wcześniej instalowany sterownik baz danych, DBE Administrator to po instalacji pojawi się też w panelu sterowania.
Aplikacja będzie uruchamiana przez skrót w menu Start lub na pulpicie.
Standardowo będzie możliwość usunięcia programu przez uninstal dostępny w panelu sterowania, w dziale: dodaj, usuń programy.

Obsługa programu:
Główne okno programu przeznaczone jest do przeglądanie danych , sortowania i wyszukiwania. Edycja danych odbywa się w osobnym oknie, więc nie ma możliwości przypadkowego ich skasowania. 
Na dolnej belce statusu, po najechaniu myszką na przyciski lub inne elementy okna programu, pojawiają się podpowiedzi i objaśnienia. Aby sortować dane w kolumnach trzeba kliknąć tytuł odpowiedniej kolumny. Dodatkowo opcje sortowania są dostępne przez menu główne i podręczne. Menu podręczne wywołuje się prawym przyciskiem myszy na obszarze okna programu.

Kliknięcie na wybranym rekordzie w tabeli, przenosi nas do okna z wykazem układów w danym modelu. Przycisk Powrót przełącza z do okna głównego.
Aby zawężać ilość widocznych rekordów można wybrać z listy rozwijanej konkretną kategorię sprzętu. 
Nie jest też istotna wielkość liter. Aby odszukać producenta lub dany model sprzętu, wystarczy wprowadzić początkowe litery nazwy.
W menu Pomoc zawarte są informacje o programie. Pomoc kontekstowa pojawia się po naciśnięciu na klawiaturze F1

Edytowanie danych:
Do okna edycji bazy danych wchodzi się przyciskiem Edycja lub z menu. Tylko w tym oknie możliwa jest edycja danych. Zabezpiecza to dane przed przypadkowym skasowaniem.

Okno edycji podzielone jest na dwie części. Dolna część służy do wprowadzania nowych danych, a górna do edycji istniejących.
Aby wprowadzić nowe dane należy w dolnej części wypełnić okienka edycyjne. Z listy rozwijanej wybiera się kategorię sprzętu, pozostałe dane wypełnia się po uprzednim wstawieniu kursora. Naciśnięcie przycisku Dodaj rekord powoduje przepisanie danych do bazy. Przycisk Usuń rekord wyświetla komunikat z pytaniem o potwierdzenie i usuwa wskazany rekord z bazy.

Przy wpisywaniu układów z tego samego modelu wystarczy wypełniać tylko to jedno okienko i przyciskiem Dodaj rekord wprowadzać kompletne rekordy.
Przy zmianie modelu okienka edycyjne czyści się przyciskiem Wyczyść
Aby korygować istniejące dane należy kliknąć przycisk Edycja w górnej części okna, tabela umożliwia wtedy edycję. Zatwierdzenie komórki następuje po przejściu do następnej lub przyciskiem Zatwierdź edycję na nawigatorze tabeli. 

informacje

Dane do bazy pobrano  ze strony "Serwis World RTV" http://www.serwisant.pl  Tu znajduje się też poszerzona, na bieżąco aktualizowanabaza danych On-Line.

Copyright: © SoftDarek 2000  
mój e-mail :

inne programy freeware |  schematy Tv 2 |   schematy 3 |   ankieta |   linki

 
 

Serwis Naprawy Telewizorów

polecamy: Kancelaria Adwokacka